Burza jako expertní tajný byznys i vášeň…

Možná jste si někdy přáli

dělat to, co vás baví a mít to jako úplně soukromý byznys, který vydělává.

📌 Dělat s vášní a s nasazením, s vizí a jasným plánem zajímavé podnikání.

📌 Ale zároveň podnikat jednoduše a svobodně, chytře a nezávisle.

📌 Nebo třeba tajně a tak, abyste nebyli provázáni s nadbytečnými povinnostmi, složitostmi či nástrahami klasického podnikání.

Možná jste si to opravdu někdy přáli, možná zpozorníte až teď. Povím vám, jak jsem přišel na myšlenku dělat byznys, který může bavit, který je jednoduchý a víceméně tajný. A také proč jsem se na něj dal a za jakých okolností.

Kolem roku 2000 jsem měl za sebou akčních 10 let podnikání. Zaměstnával jsem desítky lidí a dělal obraty v desítkách či stovce miliónů v nejrůznějších projektech. Opravdu mě to bavilo. Bylo to místy náročné, adrenalinové, ziskové a někdy finančně na hraně. Pochopil jsem, že podnikání je jiná hra a jiný svět než ten, na který nás rodiče, škola či systém připravovali. A protože se mi dařilo, opravdu mě to bavilo.

Když mi do cesty přišla příležitost burza, zavětřil jsem. Měl jsem štěstí. Tím, že jsem měl hlavu natrénovanou 10 lety podnikání, bral jsem i burzu jako byznysovou příležitost. Fascinovalo mě několik poznání:

Řízení peněz a investic na burze je technicky a technologicky nejjednodušším podnikáním na světě. Rozumíte – žádní zaměstnanci, sklady, logistika, poradci, úředníci, složitosti, boj o zákazníky, žádná konkurence.

✅ Podnikání na burze je čistá hra s penězi. A také pouze dvě možnosti pro rozhodování – cena aktiv na burze může pouze růst, nebo klesat.

✅ Také příležitost pro svobodu a něco jako lehké utajení. Trading lze totiž realizovat z jakéhokoliv místa na světě, z pohodlí vlastního obýváku, nebo klidně někde z pláže. Nutností je jen internet.

✅ A ještě jedna drobnost – vědět, jak na to. Znalosti, know-how, informace…

✅ Postupem času jsem zjistil, že obchodování na burze, spekulace a vše kolem jsou skvělým tréninkem pro Život na pravé straně, finanční myšlení, rozhodování či zvažování příležitostí a rizik!

Paralely s mým podnikáním byly pro mě jasné. Je to v podstatě totéž, ale v krystalické formě, čistý a jednoduchý byznys. Jeho podstatou je levně koupit, draze prodat. Nebo nejdříve draze prodat a poté levně koupit, totéž v opačném pořadí. Podmínkou je pouze vědět kdy a jak to udělat.

Vášeň a tajný byznys.

Ano, pochopil jsem, že mám v rukou příležitost pro další podnikání, které mohu dělat s vášní tak, aby mě bavilo. A druhá příležitost se objevila v tom, že jde o podnikání, které lze dělat tajně. Resp. jej mohu sdílet pouze s lidmi, se kterými to dává smysl. Jinak žádné úřady, poradci, do všeho zasahující systém, žádní zákazníci, žádní kecalisti, žádný marketing. Prostě byznys v klidu a lehkém utajení. Bez vnějšího tlaku na výkon, prostě žádný stress. Jaké si to udělám, takové to mám. OK?

To je ono poselství v názvu článku – burza jako vášeň a tajný byznys. Pokud se to podaří, tak to prostě takto funguje. A pokud se to nepodaří, alespoň si člověk doplní finanční vzdělání a více pochopí, jak funguje dnešní svět. To se také počítá!

Ano, řeč je tedy o burze.

Burza je slovo opředené tajemstvím a mýty. Veřejnost chápe burzu jako složitou a nedostižnou záležitost srozumitelnou jen pro experty nebo finanční dobrodruhy. Málokdo si připouští, že fenomén „burza“ poměrně zásadním způsobem ovlivňuje životy nás všech a k moderní době patří stejně tak jako internet, chytré telefony, auta, letadla, nebo další výdobytky globální civilizace.

Finanční průmysl dnes dennodenně ovlivňuje dění všeho na této planetě. Možná více, než bychom čekali. Burzy v různé podobě patří k lidské historii odedávna. Ve starověku byly burzy a obchodní křižovatky místy, kde se tvořily dějiny lidstva. Pár procent lidí kolem obchodování a směny kdečeho bohatlo, jiní měli užitek, další většinovou populaci věci obchodů míjely. Vždy někdo musel pracovat, vyrábět, dělat servis. Na druhé straně vždy někdo musel organizovat obchodování a pěkně na tom bohatnout.

Exkurze do historie obchodování a do procesu, v rámci kterého byly vynalezeny burzy moderního věku, by jistě byla zajímavým námětem nejen pro článek. Jistě se k tomu ještě někdy vrátím.

Co je to život na Pravé straně

a proč je burza dobrým tréninkem mozku na tuto cestu?

Nejen z mých článků, ale i z jiných míst, znáte jistě Kiyosakiho Cash-flow kvadrant. Je mimo jiné o tom, jakým způsobem si lidé vydělávají peníze. Lidé na levé straně tohoto kvadrantu si vydělávají peníze tím, že prodávají svůj čas jiným lidem. Lidé na Pravé straně kvadrantu si vydělávají peníze tím, že prodávají svoje myšlenky. Tato témata probírám jinde, ale ve spojitosti s burzou a podnikáním na burze si řekněme pár úvah.

Podnikání na burze je bezesporu podnikáním, pouze jiným, než jak si lidé podnikání představují. Podniká se zde s penězi, s kapitálem. Podnikatelé na burze používají podobné rozhodovací procesy a některé akspekty podnikání v koncentrované podobě – například pojmy spekulace, pravděpodobnost, rizika a další z burzovního světa, používají dnes a denně i podnikatelé.

❗Neznám lepší trénink pro podnikání, než je finanční rychlá hra na burze. A že ji lze trénovat i bez rizika, to již asi víte.

Můžeme se ptát, jaké síly a jaká tajemství ovládali a ovládají obchodníci všech kultur a v celé historii? Co způsobovalo někdy až neuvěřitelné bohatnutí jisté části populace, které v lidských dějinách vždy bylo, je a bude pouze pár procent? Zajímá vás to?

Podle mého názoru to jsou prvky a jistá tajemství plus techniky, které byly historicky střeženy jako tajemství, nebo je prostě lidé většinové společnosti neznali či nechápali.

Čím se vyznačovala ta, dejme tomu, 2-4 % vždy úspěšnější menšina? Odmyslíme teď historické vazby, systémy, dispozice, genetiku či prostředí. Ty esence úspěchu mají co dělat s představivostí, odvahou, vnitřní motivací, se schopností správně přemýšlet, jednat, rozhodovat se. Správné dovednosti se pilovaly k dokonalosti a předávaly se z generace na generaci. Byť dnes žijeme ve skvělé době a tyto dovednosti jsou k dispozici všem, stále ještě nejsou součástí vzdělávacího systému a pro většinovou populaci jsou prostě neuchopitelné.

Moderně tomu říkáme, lidem se sice dostává kvalitního formálního vzdělání, ale o penězích, podnikání či tvorbě bohatství se ve školách neučí téměř nic. Máte šanci to u sebe napravit. 🙂

zlata-hvezda-malaMezi další esence úspěchu a tvorby bohatství patří schopnost vědomě realizovat procesy jako jsou spekulace, oceňování rizik, rozhodovací procesy v rámci pravděpodobnosti, schopnost řešit systémy, v rámci nichž se bohatství a peníze tvoří. Dodnes je to také pro většinu lidí celkem neuchopitelná věc.

Od dávných věků znají vědomě úspěšní lidé – obchodníci, podnikatelé a tvůrci systémů, které generují bohatství a peníze jistá tajemství, která bychom moderně mohli nazvat jako „nástroje podnikatelů a investorů“. Možná jim tak ve starověku a ve středověku neříkali, ale používali je stejně tak, jak je používají bohatí lidé moderní doby. Tato tajemství se jmenují například:

➡ Trh a jeho funkce
➡ Tvorba hodnoty a zisku
➡ Pákové efekty v podnikání
➡ Řízení peněžního toku (cash-flow)
➡ Pravidlo koncentrace zdrojů a tvorby bohatství (Pravidlo 80/20)
➡ Nástroje a systémy obchodníků pro tvorbu zisků, peněz a bohatství, atd. jsou jich spousty.

Jedním z principů tvorby bohatství je poctivé obchodování. Podstatou obchodování je nakoupit věc, službu či produkt levně a prodat jej za vyšší cenu tomu, kdo jej potřebuje. To je koncept poctivé tvorby peněz. Vrátím se tedy k burze.

 

Jak se na burzách vytváří bohatství?

Dnešní moderní burzy umožňují směnu těch nejlikvidnějších a nejžádanějších aktiv, jejich směnu lze realizovat rychle, snadno a efektivně. Páteř moderního finančního průmyslu tvoří burzy s akciemi, komoditami nebo měnami devizového trhu. Do toho můžeme ještě zakomponovat celou řadu dalších burz a tržních systémů, kapitálový trh jako celek a monetární či bankovní systém.

Burzy si můžeme přestavit jako gigantická tržiště, kde se denně směňují aktiva a finanční prostředky v objemu stovek miliard a bilionů dolarů či EUR. Nakupující chtějí zbohatnout na dobrých nákupech, prodávající chtějí zbohatnout na dobrém prodeji. Burzy jako organizátoři směny bohatnou na poskytovaném servisu, makléři a brokerské firmy na zprostředkování obchodů. Všichni chtějí vydělat peníze a některým se to i podaří.

Masu lidí, kteří chtějí na burzách vydělávat peníze, tvoří nejen obrovské množství institucí, bank, fondů, ale i desítky milionů středních i menších investorů, spekulantů, online obchodníků či finančních podnikatelů.

V zásadě dělají podobné věci, jako jejich předchůdci po staletí či tisíciletí předtím. Ale mají v ruce moderní nástroje, postupy a vychytávky, o kterých se nikomu ani nesnilo ještě dejme tomu před 20 lety. Moderní finanční průmysl a technologie internetu plus monetární politika centrálních bank a postupy pro tvorbu bohatství, roztáčejí kola globálního finančního systému do neuvěřitelných obrátek.

Burza je nejtvrdší kapitalismus na světě, je o penězích a tvorbě bohatství, je o práci s kapitálem a penězi. Podnikání na burze je technicky a technologicky nejjednodušší podnikání na světě. Miliony dobrodruhů, hledačů či pokušitelů štěstí, ale i seriózních investorů a profesionálních obchodníků či finančních podnikatelů zde hledají štěstí, naplnění, cesty k penězům, k finanční svobodě, k nezávislosti či kapitalizaci svého podnikání či života.

zlata-hvezda-malaDůvody, proč se účastní, jsou v zásadě stejné – peníze. Jedněm, a těch je vždy menšina, se to daří – vydělávají, jiní prostě neuspějí. V tom má burza paralelu v celé historii lidstva. V každém konání i v procesu bohatnutí byla, je a vždy bude úspěšná menšina, dejme tomu 10 % lidí, nebo v koncentraci jen 2 až 4 %. Může se nám to zdát jako nespravedlivé, ale prostě je to fakt.

Co s tím můžeme udělat, jak si můžeme naprojektovat svoje cesty v podnikání, třeba na burze, tak, abychom se dostali mezi ty úspěšné?

Cesta dnes vede přes vzdělávání a přes sdílení informací a postupů s těmi, kdo to dokázali. Úspěšní lidé se neradi dělí o své postupy v podnikání, oprávněně se bojí vyzrazení svého know-how, tajemství a postupů. Bojí se konkurence.

V tom mě fascinuje právě burza jako podnikání, kde to funguje právě opačně. V rámci podnikání na burze totiž nemůžete mít konkurenci. Sdílením postupů, návodů a všeho můžete pouze vydělat. Proto právě na burze úspěšní lidé rádi sdílejí svoje znalosti a dělí se o ně s ostatními a za odměnu dostávají rady, zkušenosti a inspirace od druhých.

Toto je asi nejdůležitější poznání z mojí 10leté praxe lektora burzovního vzdělávání, že na burze sdílíme svoje znalosti, postupy a know-how bez rizika a naopak získáváme zkušenosti a postupy ostatních. Ty dobré i ty špatné. Proto mám rád svoje vzdělávací akce, online kurzy, FB skupiny a sdílení, protože mě to posouvá dopředu a vidím, že to baví lidi podobných zájmů.

Před staletími a tisíciletími si úspěšní a bohatí lidé svoje tajemství a postupy chránili a činili je nedostupnými. Dnes se úspěšní lidé o své postupy a návody dělí a násobí tak pákové efekty podnikání a investování do neuvěřitelných obrátek.

Proto vás zvu do opravdu zajímavé a lákavé akce!

4 TÝDNY FREE V TAJNÉM EXPERTNÍM BYZNYSU!

Pokud si troufáte a myslíte to s burzou opravdu vážně, mám pro vás nabídku, kterou nelze odmítnout. Je to opravdu speciální akce, která se nebude opakovat, proto neváhejte. Nabízím vám 4 týdny FREE v online kurzu HNB VIP TRADER BUSINESS! Dnes je to něco, jako DRUHÁ ŠANCE!

Ano, opakuji ještě jednou – jednoduchou registrací získáte možnost vstoupit téměř zdarma a bez jakýchkoliv dalších podmínek na 4 týdny do live kurzu HNB VIP TRADER BUSINESS. Proč bych to dělal? Berte to jako můj dárek pro vás, ochutnávku, zkoušku na 4 týdny, příležitost pro inspiraci, motivaci… Letos akci opakuji podruhé a naposledy. Navíc s etra bonusy a jinak.. Ale to si zjistíte!

Osobně se v mém životě několikrát stalo, že jsem přišel na přelomové okamžiky ve chvíli, kdy mi prostě do cesty přišla příležitost. Prostě jsem cítil potřebu změny.

Zcela jistě vás nadchne také skutečnost, že jdeme na řízení investic na burze tou nejjednodušší, nejpoctivější a také nejméně rizikovou cestou. Máme vlastní know-how, nekopírujeme a nelžeme, podáváme vše jednoduše, férově a zejména srozumitelně. Žádné povídačky o forexových robotech, binárních opcích, spreadech a rizikových komoditách – to necháváme naivním hledačům štěstí. My se soustřeďujeme na TOP10 světových aktiv na burzách s nejlepší likviditou a zejména na to, aby se trading stal z počátečního zkoušení a hraní opravdovým podnikáním. To jest Hrajeme si na burze profesionálně!

V rámci akce 4 týdny FREE budete mít k dispozici
první 4 části
kurzu HNB VIP TRADER BUSINESS »»»

obsahy, videa, webináře, podporu, členství ve tajné FB skupině

Můžete se spolu s kurzisty účastnit čtyřtýdenního úvodu,
v rámci kterého se téměř zdarma dozvíte zajímavé informace a inspirace.Přihláška a informace o akci 4 týdny FREE v tajném expertním byznysu!

Pokud jste na burze ještě začátečníci, je kurz určen i vám! Přidejte se vy, kteří si to opravdu chcete vyzkoušet. Přidejte se vy, kteří nevíte, jak začít, ale i vy zkušenější, věční začátečníci a pokušitelé štěstí.

Možná jste si již akci letos vyzkoušeli. Víte co? Prostě to dejte ještě jednou a tento

Doufám, že vás dnešní krátká exkurze do historie obchodování a burzy zaujala a že si tuto příležitost nenecháte proklouznout mezi prsty. Jsem moc rád, že na to již nejsem sám!

Jen ještě na závěr připomínám repliku z úvodu » někomu tato příležitost změní život, jiné mine úplně. Těch prvních bylo, je a bude vždy méně. Těch druhých vždy více. Jak to budete mít vy?

Jak mít burzu jako vášeň a tajný byznys? Ta příležitost je právě a pouze teď. Nabídka se letos nebude opakovat – prostě taková malá letně-podzimní nadílka pro lepší budoucnost!

Jak vše získat a využít pro sebe? Zjistěte, jestli se může stát burza vášní, nebo je to pro vás jenom závan větru, který kolem vás zafoukal. Buďte s námi online v kurzu a sdílejme společně burzovní zkušenosti.

Přeji všem hezký den!

Jirka Mazur

Jirka Mazur
Jirka Mazur, podnikatel a autor programů z edice ŽIVOT NA PRAVÉ STRANĚ, KDE JSOU MOJE PENÍZE, GOLDWINNER, PODNIKÁME NA BURZE, WINSIGNALS a dalších. Rozdávám zlato a měním lidem životy.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů