Po zhlédnutí přednášky a získání obsahu, nebo IHNED 

si jděte pro Váš ZDROJ vzdělávání (a peněz)!

Máte čas ještě:


Dotaz, máte již doma (nebo na cestě) knihu

SMARTBOOK "HNB"?

Pokud ano, blahopřeji. Ale...

Věnujte prosím pozornost následujícímu sdělení.

Bude to Vaše fér výhoda, když jej pochopíte!

Ještě dnes můžete ke knize získat TOP finanční páku pro svoje záměry na burze.

Věnujte tomuto textu pár minut, abyste věděli, co je dnes na stole.

Nejde o nic menšího, než jsou peníze...

Nedá mi to... Hned v úvodu musím prozradit, že dnes ke knize můžete získat nejen kompletní online kurz HRAJEME SI NA BURZE v jeho nejlepší verzi HNB VIP TRADER, ale také zcela nový prémiový kurz ŠKOLA INTELIGENTNÍHO INVESTORA, který bude samostatně neprodejný (a ve SMARTBOOKU jej nenajdete). Nicméně se vrátím ke knize...

Víte, že 90 % lidí, kteří začnou knihu studovat, nikdy na burze podnikat nezačnou? Naočkují svou mysl skvělou šancí, dívají se na dění na finančních trzích a potom celý život litují, že se do této příležitosti nepustili pořádně! Většinou ani nezjistí, proč jim to uteklo mezi prsty...

Chcete vědět, proč neuspěli?

Hlavním důvodem je to, jak jejich hlava funguje (nebo nefunguje). Většina lidí nechápe proces učení, které vede k výsledkům a ke splnění záměrů. Berou proces učení jako biflování informací a potom nahodile zkoušejí, co si zapamatovali. Lidský mozek je ale složitý orgán. Pracuje jinak, než si myslíme! 

Aby bylo dosaženo chtěného výsledku ve studiu, je třeba zapojit veškeré kognitivní funkce. Kognitivní funkce (poznávací funkce) jsou jednou z hlavních oblastí lidské psychiky, jejich centra jsou uložena v různých částech mozku. Prostřednictvím kognitivních funkcí člověk vnímá svět kolem sebe, jedná, reaguje, zvládá různé úkoly.

Myšlenkové procesy dávají člověku možnost učení, zapamatování, přizpůsobování se neustále se měnícím podmínkám okolního prostředí. Kognitivní funkce rovněž zahrnují kromě paměti i koncentraci, pozornost, řečové funkce, rychlost myšlení, schopnost pochopení informací. K funkcím exekutivním patří schopnost posuzování a řešení problémů, plánování, organizování.

V procesu učení potřebujete propojit mentální hry, multitasking, pochopit význam slov a sdělení, získávat zkušenosti, učit se způsobem, který zapojí více smyslů a obě mozkové hemisféry. K tomu přidejte ověřování zpětné vazby, testování naučeného a smysl učení jako takového. Navíc zjistíte, že svému snažení potřebujete dát směr, opravdovou motivaci a jasný záměr! Potom máte šanci uspět!

Ano, jsem velmi rád, že máte mou knihu, SMARTBOOK HNB, moc si toho vážím! Ale zároveň vím, že vlastnit tuto knihu nestačí. Je třeba ji propojit s dalšími faktory, které ovlivní výsledek vašeho učení a které ze vzdělávání udělají opravdovou finanční páku pro vaše záměry! Získejte TOP finanční páku pro svoje zisky v podnikání na burze!

Jaké okolnosti určují výsledek vzdělávání?

 • 1
  PŘEDNÁŠKY A PREZENTACE
  Přednášky nebo prezentace učitele propojují nevědomou mysl studenta s vědomou zkušeností učitele. V jakémkoliv systému studia mají nezastupitelnou roli osobního kontaktu. Zapojují do hry zrak, sluch, představivost. Děláte si poznámky, doplňujete si to, co jste se přečetli. Propojujete kognitivní vnímání studované látky s imaginací a s tím, jak informace v praxi využijete. Faktem je, že až 80 % látky studenti zapomenou, pokud si nedělají poznámky.

  My jsme ale v online světě a naše přednášky o burze máte trvale k dispozici a můžete si je kdykoliv opakovat a propojovat s dalšími informacemi! Navíc zde máte přednášky v provedení VIDEO, AUDIO a k tomu psané texty, PDF a eBooky. Plus sady úkolů. K výsledkům se tedy není možné nepropracovat!
 • 2
  KNIHY, SKRIPTA, UČEBNICE
  Vy zde máte ke kurzu knihu - SMARTBOOK. Je to expertní kniha psaná čtivou formou. Můžete si v ní opakovat to, co slyšíte a vidíte ve videu. Můžete si do ní dělat poznámky. Snadněji se budete orientovat v textu. Kniha skvěle doplňuje přednášky a prezentace. Přednášky jsou skvěle doplněny knihou.
 • 3
  MENTORING a PODPORA
  Učit se a zkoušet věci na burze sám, může být někdy k zbláznění. Člověk se zasekne, nebo ztrácí čas experimenty. Často si vybuduje špatný postup a návyk, nemá-li vedení. Učitel je mentor a trenér. Komunita oporou a zrcadlem. Bez této podpory směřuje často proces učení do slepých uliček.
 • 4
  PRAXE
  To, co se člověk učí, musí si průběžně zkoušet. Opět zapojuje různé kognitivní (poznávací) funkce, aby pochopil detaily, souvislosti a aby šel efektivně ke svému cíli a záměru. Praxí z plnohodnotného procesu učení se člověk naučí více, než když zapojí jen jeden zdroj (knihu). V Demo učení na burze jde o pochopení toho, kde a jak na burze vznikají peníze. Na Live proces učení pokračuje.

  Žádný člověk není tak bohatý, aby šetřil na vzdělávání a ztrácel čas a peníze!
 • 5
  VÝSLEDKY
  Ve škole jsou výsledky známky, body, procenta. V podnikání existuje jediné kritérium, jak výsledky měřit. Tím kritériem jsou peníze = ZISK. Nicméně záměrem nemusí být ambice na realizaci zisků z transakcí (to učí kniha a kurz), ale ambicí může být dostat do hry a podnikání rizikový investiční kapitál a prostě podnikat na burze s penězi. To je vyšší level a záměr, toto učíme pouze v online kurzu!

  POZNÁMKA: Nikdy vás v kurzu nebudu zkoušet, ani vám dávat hodnocení či známky. Vysvědčení, jak a zda jste uspěli, najdete na svém bankovním účtu a na změněné kvalitě života a přidané porci svobody a nezávislosti.
 • 6
  SDÍLENÍ a PŘEDÁVÁNÍ
  Pokud se své "burzovní řemeslo" naučíte tak, že jej budete schopni vysvětlit a předat jiným lidem, naučíte se více, než kdy před tím! Sdílením toho, co vás baví a předáváním svého poselství dále, si budujete osobní značku a vytváříte podmínky pro svoje nové expertní podnikání. Váš cíl by měl být nejen naučit se obchodovat na burze, ale také položit základy pro možné podnikání. Základy položíme v našem kurzu!
 • 7
  PROPOJENÍ a POCHOPENÍ
  Když propojíte všechny dostupné možnosti a metody, jak se co nejlépe naučit to, co Vás opravdu motivuje, jste na dobré cestě k cíli. Komplexní propojení výše uvedených postupů je podmínkou pro úspěch. Ověřil jsem si to sám na sobě. Je to prověřeno stovkami lidí v naší komunitě "burzovních nadšenců".

  Výsledkem je potom POCHOPENÍ. Výsledkem pochopení jsou peníze. Pokud jste propojili a využili všechny možnosti, jak se naučit co nejlépe a pochopíte, dáváte opravdovou šanci sobě i svému podnikání. Výsledkem nepochopení bývá zpravidla neúspěch či ztráta. Věřím ve Váš vítězný mindset!

Co byste právě teď měli udělat?

Položte si otázky. Bylo by možné vystudovat střední nebo vysokou školu a uvést to, co bylo nastudováno › pouze z knih, nebo učebnic? Bylo by možné řídit auto, letadlo, nebo jadernou elektrárnu pouze na základě studia učebnice, byť by byla sebevíce kvalitní? Jistě si umíte představit stovky podobných situací a umíte si na tyto otázky jako inteligentní investoři odpovědět!

Ano, zjistili jste, že SMARTBOOK, kniha samotná, je tak 1/7 (necelých 15 %) úspěchu. A že pro úspěch musíte udělat více!

Chcete pro sebe získat celých 100 % !!!

✓ Investujte do svého vzdělání, díky kterému získáte neuvěřitelnou finanční páku pro svoje plány a záměry s burzou! Investujte drobné peníze, které odpovídají 25-30 hodinám lidské práce, za které byste nikdy sami takové know-how nedali dohromady. Vím, o čem mluvím, protože jsem sám zbytečnými pokusy a experimenty ztratil stovky a tisíce hodin!

✓ Investujte do svého vzdělání svůj čas a svou energii. Získejte opravdovou motivaci, která vás mým online kurzem prožene nadzvukovou rychlostí. Budete se těšit na každý nový den, kdy se vnoříte do vzrušujícího světa rychlých a snadných peněz!

✓ Ale hlavně pochopte pro sebe opravdovou hodnotu svého času. I když třeba máte hodně peněz, nikdy nejste tak bohatí, abyste si koupili další čas. Proto jej neztrácejte experimenty, nešetřete na nesprávném místě a udělejte pro sebe to nejlepší, co je teď na stole. 

Zvu Vás do kurzu HNB VIP TRADER ve verzi 2021!

Tento kurz je to nejlepší, co můžete najít na čs. internetu k efektivnímu vzdělání o burze. Stojím si za tímto sdělením. Má tradici 8 let a prošly jím tisíce spokojených účastníků.

Běžně teď prodávám tento kurz za částku téměř 12 tisíc korun. Pro vás mám dnes lepší nabídku a navíc přidám obsah a pár bonusů navíc, které samy o sobě mají značnou hodnotu. Ale nebudu je prodávat jinde. Budou k dispozici jen pro vás a pouze, když využijete tuto příležitost dnes a právě teď! Přihodím vám je postupně do členské sekce! Čeká na Vás zbrusu nová ŠKOLA INTELIGENTNÍCH INVESTORŮ.

NASTUPTE CESTU LEHCE MIMO SYSTÉM

A ZÍSKEJTE PRÁVĚ TEĎ

nejúspěšnější online kurz
o burze na čs. internetu v ceně 11 990 korun

« HRAJEME SI NA BURZE »

VIP TRADER

a k němu skvělý bonus, který přesně nelze získat jinde a který značně zvýší hodnotu kurzu! Ano, pouze dnes Vám přidám jako bonus další online kurz, který jsem nazval

ŠKOLA INTELIGENTNÍHO INVESTORA

zbrusu nový bonusový kurz v ceně 5 990 korun

Je to Přípravka pro začínající i pokročilé investory,
kteří to myslí se svým podnikáním na burze vážně a chtějí uspět!


Částka 11 990 + 5 990 = 17 980 korun se může zdát dost, i když je to jen půlka měsíčního platu, který umí lidé utratit za nedůležité věci, které v sobě nemají valný užitek ani žádnou finanční páku. Cenu dnes podstatně vylepším, ale pouze vymezený čas pro nejrychlejší z Vás.

Rozhodněte se hned,

dnešní cenu garantuji pouze

Pozor! Toto je individuální pozvánka pouze pro pozvané v akci
webináře "Akční plán..."

Dovolím si přejít do osobního módu, do tykání...

To, co Ti chci sdělit, je totiž více osobní! Sám jsem si v podnikání a na burze prošel nejen řadou úspěchů a vítězství, ale řadou neúspěchů a proher. Prohra v podnikání a na burze znamená finanční ztrátu. Někdy může bolet. Bolest na burze jsem zažil mnohokrát. Nebudu machrovat, že jsem ztrátami nepolíbený borec. K pochopení toho, jaká jsou ta pravidla úspěchu, byla dlouhá cestě. Já Ti ji zkrátím!

Ztrátě na burze říkám "školné". Z praxe vím, že mnoho lidí včetně mě zaplatilo v podnikání i na burze "školné" klidně i ve stonásobcích toho, co stojí tento kurz! Ty toto "školné" platit nemusíš. Nebo si alespoň dáš šanci na menší průšvihy v podnikání. Nedělám si iluzi (a Ty si ji také nedělej), že vše bude snadné a růžové. Nebude. Občas se zapotíš a zažiješ si svoji horskou dráhu emocí (chamtivost nebo strach), která bude součástí Tvé výuky.

Jednu věc vím stoprocentně. Díky mému kurzu a mentoringu budeš vědět přesně, kde děláš chyby a dáš si tím šanci je eliminovat. Díky kurzu a mému mentoringu budeš vědět, kde a jak vyděláváš a Tvoje fungování na burze bude vědomá činnost. Nechtěj hrát na burze ruskou ruletu, riskovat a doufat. Dej si šanci se naučit své "burzovní řemeslo" pořádně a profesionálně.

Pokud se Ti to podaří, budu to považovat i za svůj úspěch. Možná potom budeš patřit mezi ty, se kterými si o tom budeme povídat v naší burzovní partě? Bylo by to skvělé! Udělej pro to něco. Neptej se pouze, co pro Tebe mohu udělat já a můj kurz. Ptej se sebe, co můžeš pro mě a kolegy, či pro svoje následovníky udělat Ty, až se staneš burzovním mistrem!

Doba a události se dramaticky mění!

Pandemie nás zamyká do online světa. Fyzické podnikání má problém, stejně tak jako jakákoliv práce, která není online.

? Pracovat z domu? 
? Proč a pro koho? 

Není lepší konečně uchopit příležitost a naučit se bez rizika nové, zajímavé a lehce vzrušující podnikání? Je rozumné se odpojit od zpráv z hlav neschopných politiků a zaměřit se na sebe, na svou příležitost a budoucnost? Je to jistě lepší alternativa!

Můj návrh je tento › čekají nás dny v online světě. Je to jedinečná příležitost se něco nového naučit, vyzkoušet, nakročit ke změně. Ano, vím, že podnikání na burze je náročná disciplína. Ale nějak se začít musí, nejlépe studiem a zkoušením bez rizika. Bystří to mozek a trénuje to myšlení mysli směr peníze. 

Jsou to peníze legální, snadné, bez zbytečných nákladů a složitostí klasického podnikání. Je zkrátka dobře o tom něco vědět! Pusť se do své příležitosti pořádně teď hned, již nečekej na nic. Svět se definitivně změnil a bude patřit těm, kdo umějí peníze vydělávat online!

CHCEŠ...

 • Začít obchodovat na burze a díky tomu získat svobodu, čas a peníze?
 • Se naučit bezpečně obchodovat v prostředí demo platformy?
 • Si vytvořit správné návyky a získat know-how, které Ti umožní změnit hru na burze v ziskové podnikání?

Patříš mezi ty, kteří uvažují o obchodování na burze, ale zatím je pro Tebe vše velká neznámá a nevíš, jak se vyznat v tak velkém množství informací, které jsou dnes na internetu dostupné?

Možná už obchoduješ, založil sis demo účet a vyzkoušel pár obchodů "jen tak" a máš chuť se pustit do live tradingu, ale nevíš, jestli je to dobré rozhodnutí?

Možná v souvislosti s burzou řešíš:

 • Jaká aktiva si vybrat, všechny přeci nelze sledovat...
 • Jak lze vyhodnotit, zda cena poroste, nebo bude klesat?
 • Jak identifikovat ziskové příležitosti na burze?
 • Jak a kdy shrábnout na burze svoje peníze a realizovat ZISK?
 • Jak na burze podnikat bezpečně a ziskově?
 • Jak se vyznat v tolika informacích, které jsou dnes na internetu dostupné?

Řešením mohou být různé kurzy a workshopy, kde získáš spoustu informací.

? Ale opravdu si všechny zapamatuješ a budeš je umět prakticky aplikovat?

? Dá se burza naučit snadno a rychle, nebo jde o kontinuální vzdělávání a postupné učení se v praxi?

? Dá se "burzovní řemeslo" naučit pouze z knihy?

Ještě před více než pěti lety existovaly jen živé akce a workshopy, do kterých člověk, kterého zajímala burza, musel investovat velké peníze nejen za samotný workshop, ale také za dopravu, případně ubytování a další výdaje s tím spojené.

Naštěstí už to dnes můžeš udělat jinak!

VYUŽIJ ZKRATKU A ZÍSKEJ DNES

kompletní online kurz

HNB VIP TRADER

 ✔︎  7 základních částí kurzu HNB v hodnotě 13 990 korun

            1. Jak začít na burze a základy burzovních spekulací, terminologie.
            2. Demo obchodování a demo platforma zdarma.
            3. Jak na Demo obchodování a nastavení na demo platformě.
            4. Pravidlo 90/10 a výběr aktiv pro obchodování CFDs a Forex Trading.
            5. Identifikace ziskových situací, Situační Analýza Online.
            6. Obchodujeme bezpečně. Risk management a postup pro řízení rizik.
            7. Obchodujeme ziskově. Zásady a Pravidla pro ziskové řízení investic.

✔︎ Prémiová část kurzu - ziskové a bezpečné podnikání na burze v hodnotě 6 990 korun.

            » Profesionální Demo Trading - náš koncept k tomu, jak se na burze opravdu něco naučit!
            » Rozdíly mezi Demo a Live Tradingem - tajemství, která vám žádný broker neřekne...
            » Návyky pro úspěšné investování a řízení peněz na burze a které jsou prostě klíčem k úspěchu!
            » Co dělá 90 % amatérů špatně a co a jak dělá 10 % vítězů lépe a jinak

✔︎ Základy Technické a Fundamentální analýzy, články a webináře za 5 990 korun.

✔︎ Situační Analýza Online a WinSignals, online kurz v hodnotě 6 990 korun.

✔︎  VIP servis a podpora po dobu kurzu, v hodnotě 3 990 korun.

✔︎ Speciální bonus - SMARTBOOK HNB VIP TRADER, v hodnotě 990 korun.

Za uvedené částky jsme původně úplně v pohodě prodávali jednotlivé dílčí části našich vzdělávacích programů! Aktuálně jsme je dali na jedno místo s výslednou cenou, která je dostupná a výhodná pro každého, kdo to myslí se svým finančním vzděláním vážně. 

✓ Místo částky 37 950 korun prodávám na webu tento kurz za 11 990 korun a je o něj zájem 😉!

Dnes tuto cenovku ještě snížím? Zjistíš dále jak a proč!

DNES NAVÍC ZÍSKÁŠ

ŠKOLU INTELIGENTNÍHO INVESTORA!

Přípravku pro začínající i pokročilé investory,
kteří to myslí se svým podnikáním na burze vážně a chtějí uspět!

ŠKOLU INTELIGENTNÍHO INVESTORA koncipuji jako soubor informací, dovedností a doporučení k tomu, jak uchopit nejen studium burzovního byznysu, ale přidávám zásadní doporučení a témata, o které můžeš následně opřít svoje záměry v podnikání na burze. Nasuneš si do hlavy sérii ZISKOVÝCH SEKVENCÍ MYŠLENÍ (nad rámec návodu, který máš možná k dispozici). Obsah ŠKOLY IN IN budu uvolňovat průběžně. Něco na začátku kurzu HNB, něco v průběhu a nosné myšlenky k podnikání na burze na závěr. Pěkně to vyšperkuje dějovou linku kurzu a posílí záměry a motivaci! Bez motivace se nedají dělat peníze!

Tento online kurz plánuji prodávat jako placený prémiový kurz

ke kurzu HNB VIP TRADER.

 

Bude obsahovat části:

1. CESTA INTELIGENTNÍHO INVESTORA LEHCE MIMO SYSTÉM!

Online publikace ve formě e-knihy obsahuje 70 stran textu ve formátu PDF! Získáte motivaci pro svoje záměry na burze! Obsahuje kapitoly:

✔︎  PROLOG
✔︎  PÁR FAKTŮ A DŮVODŮ, PROČ SE ZAJÍMAT O TUTO PŘÍLEŽITOST!
✔︎  TAJNÝ EXPERTNÍ BYZNYS
✔︎  PODNIKÁNÍ NA BURZE JAKO ŽIVOTNÍ STYL
✔︎  JAK ZAČÍT PODNIKAT LEHCE MIMO SYSTÉM?
✔︎  LEHCE MIMO SYSTÉM VE 13 KROCÍCH

2. (TAJNÝ) EXPERTNÍ BYZNYS & JAK TO FUNGUJE & JAK NA BURZE VYDĚLÁVÁME PENÍZE?

Online publikace ve formě e-knihy obsahuje 57 stran textu ve formátu PDF! Technické základy, co musíte vědět o burze. Obsahuje kapitoly:

✔︎  TAJNÝ EXPERTNÍ BYZNYS
✔︎  JAK FUNGUJÍ BURZY A FINANČNÍ TRHY
✔︎  JAK NA BURZE VYDĚLÁVÁME PENÍZE
✔︎  JAK SE NAUČIT TOTO PODNIKÁNÍ

3. ZISKOVÉ SEKVENCE MYŠLENÍ › 7 kroků pro úspěšný start na burze!

Nový (tajný) doporučující návod jako úvodní “minikurz” k SMARTBOOKUkurzu HNB (tento návod do členské sekce přidám těm z vás, kdo jej máte již zaplacený a aktivní)

Návod obsahuje 7 + 2 videí plus návody a texty v PDF. Samostatně prodáváme za 2 990 korun!

4. BYZNYS RYCHLOSTÍ SVĚTLA

TOP myšlenková mapa tradingu včetně přednášky. Získáte shrnutí informací o motivaci a fakta, na která se zaměřovat. Neocenitelná zkratka pro systematické lidi!

5. (TAJNÁ) ZLATÁ STEZKA INTELIGENTNÍHO INVESTORA

Mentální a studijní plán inteligentního investora jako cesta džunglí informací › stezka ukazující cestu k cíli, kterým je získání TOP finanční páky vzdělání pro vlastní záměry v podnikání na burze.

6. BURZOVNÍ PŘÍPRAVKA ZAČÍNAJÍCÍHO PODNIKATELE

✦ Pravidlo 80/20 na burze a jak jej využít - 3 lekce

✦ Psychologie tradingu & jak uspět na burze - 3 lekce

✦ Ziskový a bezpečný trading - 3 lekce

✦ Podnikáme na burze & MultiTerminal Trading - 2 lekce

✦ Mentální nastavení mistrů v podnikání - 2 lekce

Takže je jasno, takto poskládaný obsah ode mě nikde jinde neuvidíš!

✓ Tento prémiový kurz ŠKOLA IN IN budu prodávat za částku 5 990 korun 😉!

Dnes to můžeš mít výhodněji? Zjistíš dále jak a proč!

Můžeš si vybrat, ale čti pozorně!

Online kurz HNB VIP TRADER 2021

si můžeš pořídit kdykoliv mimo dnešní nabídku za plnou cenu 11 990 korun!

nebo prémiový online kurz

 ŠKOLA INTELIGENTNÍHO INVESTORA

si můžeš pořídit kdykoliv mimo dnešní nabídku za plnou cenu 5 990 korun!

Zdají se Ti výše uvedené varianty výhodné? Asi ne..

Mám pro Tebe lepší řešení!

Dnes místo 17 980 Kč zaplatíš pouze 5 990 korun,

tj. obojí získáš za 1/3 plné ceny!

✓Kurz ve verzi HNB VIP TRADER 2021, který na webu prodávám za 11 990 korun, můžeš získat pouze dnes výhodněji! Tato nabídka je neveřejná! Platí pouze v rámci této akce! 

✓Dnes přidávám ke kurzu HNB další prémiový online kurz ŠKOLA INTELIGENTNÍHO INVESTORA v ceně 5 990 korun.

Záleží mi na tom, aby hodnota VZDĚLÁNÍ, kterou ode mně dostaneš, byla pro Tebe co nejvyšší. Záleží mi na tom, aby byli moji parťáci na burze úspěšní! Proto máš ode mě dnes oba kurzy pouze za 1/3 ceny, to jest za výsledných 5 990 korun + DPH!

Pokud nemáš SMARTBOOK...

Můžeš si jej v kurzu získat ZDARMA, pouze za náklady doručení. Možnost objednávky je ve členské sekci kurzu! S touto knihou se kurz studuje lépe a snadněji!

Obsah základní části kurzu

Online kurz „Hrajeme si na burze“ jsme pro tuto příležitost

nachystali v té nejlepší verzi HNB VIP TRADER 2021.


Celkem získáš 7 základních částí kurzu a další obsah – videa, eBooky ve formě PDF, komentáře a servis, podporu online + 1 prémiovou část + webináře. Dále kurz technické a fundamentální analýzy plus kurz Situační Analýzy Online (SAO).

Zde máš informaci, o čem je 7+1 základních částí kurzu:

 • 1
  Jak začít na burze a základy burzovních spekulací, terminologie.
 • 2
  Demo obchodování a demo platforma zdarma.
 • 3
  Jak na Demo obchodování a nastavení na demo platformě.
 • 4
  Pravidlo 90/10 a výběr aktiv pro obchodování. CFDs a Forex Trading.
 • 5
  Identifikace ziskových situací, Situační Analýza Online.
 • 6
  Obchodujeme bezpečně. Risk management a postup pro řízení rizik.
 • 7
  Obchodujeme ziskově. Zásady a Pravidla pro ziskové řízení investic.
 • 8
  Prémiová část a video. Návyky pro úspěšné investování. Demo a Live Trading.

Jak bude kurz probíhat?

Kurz jsem rozdělil na 7 + 1 částí, které ti budu postupně zasílat e-mailem a zveřejňovat v členské sekci. Najdeš tam vždy krátké video, technické video, návody, úkoly a sumář informací v PDF. Stručně. Průběžně témata kurzu komentujeme v rámci uzavřené FB skupiny. V rámci kurzu můžeš využít servis a informační podporu. Od druhé poloviny kurzu spouštíme také obsah kurzů TA & FA (Technická a Fundamentální analýza) a SAO & WINSIGNALS.

Videopřednášky jsou doplněné audiem pro poslech, texty PDF a úkoly! Kurz je dělán velmi kvalitně!

Pokud Tě bude zajímat více, prohledej si informační zdroje o burze na internetu. Nicméně doporučuji v této fázi věci zbytečně nekomplikovat a vpouštět do hlavy pouze to důležité. I tak toho bude postupně hodně. Cílem je zjednodušení a jasná cesta, nikoliv chaos přemíry informací. 

Tento online kurz budeš vlastnit trvale a k jeho obsahu se můžeš kdykoliv vracet. Pokud nebudeš stíhat jednotlivá témata kurzu, můžeš se k nim vrátit kdykoliv později a dodatečně také využít potřebný servis a podporu. V rámci VIP Traders verze kurzu získáš základy burzovních spekulací, základy finančního vzdělání o fungování finančních trhů a základní kvalifikaci pro individuální trading. Tvou kvalifikaci rozšíříme o know-how pro tvorbu a užití signálů pro obchodování a další dovednosti.

K základnímu kurzu získáš navíc slíbený obsah

 • Základy Technické a Fundamentální analýzy
  & články a webináře v hodnotě 5 990 korun, samostatně neprodejné.
 • SAO a WinSignals

  Online kurz v hodnotě 6 990 korun, samostatně neprodejný. Zde Tě naučíme více dělat Situační Analýzu Online. Probereme si SAO v kontextu technické analýzy i používání dalších metod hodnocení trhů (indikátorů, fundamentálních zpráv atp.). Do této části přidáme naše know-how, jak jsme 2,5 roku dávali do trhů Trading Signály s 90% úspěšností, WinSignals. Naučíš se tomuto přístupu pro své vlastní potřeby. Přidáme jednoduchý Risk management a řízení obchodních pozic. Cílem je profesionalizace obchodních a rozhodovacích postupů v rámci řízení investic s ohledem na Zásady bezpečného a ziskového obchodování. Naučíme Tě identifikovat signály do trhů. Plus Ti poskytneme online webináře a SAO k tématu!

 • VIP servis a podpora po dobu kurzu
  Můžeš očekávat technickou podporu i aktivní přístup našeho týmu při řešení všech otázek řešících témata kurzu.
 • Nadstandardní servis a podpora týmu kurzu pro účastníky
  Zejména pro práci s platformou pro obchodování.
 • Speciální bonus - SMARTBOOK HNB VIP TRADER
  Tištěná publikace v hodnotě 990 korun pouze za náklady doručení, v rozsahu přes 240 stran.

Dostaneš pro sebe to nejlepší a zaměříš pozornost více sám na sebe a na to, jak používat návody z kurzu ve své praxi samostatně! 

Celý kurz ve verzi HNB VIP TRADER trvá cca 16 týdnů, v rámci kterých získáš základy burzovních spekulací, základy finančního vzdělání o fungování finančních trhů a základní kvalifikaci pro individuální trading.

Zde máš online kurzy HNB VIP TRADER + ŠKOLA IN IN:

🏆 HNB VIP TRADER 2021 🎯 

Dnes výhodněji, než jej prodáváme na webu

a navíc dnes se speciálním bonusem

ŠKOLOU INTELIGENTNÍHO INVESTORA,

což je doplňující prémiový online kurz, kterým získáš Přípravku pro začínající i pokročilé investory, kteří to myslí se svým podnikáním na burze vážně a chtějí uspět! Dnes 2 kurzy za 1/3 ceny!

Získej kvalitní vzdělání o penězích!

Pouze tady a teď můžeš získat kurz HNB VIP TRADER + kurz ŠKOLA INTELIGENTNÍHO INVESTORA za 1/3 ceny !!! Neplánuji opakování této nabídky na delší dobu...

Pouze dnes Ti navíc přidám ještě 2 hodnotné bonusy navíc:

1. Ziskové myšlení pro váš úspěšný trading!

E-BOOK v rozsahu 22 stran s velmi cennými informacemi. Na jednom z minulých webinářů jsme mluvili s kolegy - zkušenými tradery - o tajných burzovních kódech - konkrétně o pravidlu 80/20. Bude Tvůj!

2. Nejdůležitější tajné burzovní kódy!

Tento eBook v rozsahu 28 stran obsahuje opravdu cenné informace! Vysvětluji v něm velmi podrobně problematiku finanční páky a finanční účinnosti tak, jak se to jinde nedozvíte. Je to prostě z naší praxe! Pochopení bude pro Tebe klíčové!

Máš čas ještě:

Dva online kurzy dnes za 1/3 ceny!
místo 37 950 Kč plus DPH
dnes za 5.990 Kč plus DPH
Kurz HNB VIP TRADER se speciálním bonusem kurzem ŠKOLA INTELIGENTNÍHO INVESTORA pouze za 5.990 Kč, resp. 230 EUR plus DPH.
Dej si tento kurz do nákladů svého podnikání s odpočtem DPH!
Objednat
Tuto variantu za 1/3 stáhnu po akci z nabídky!

Kdykoliv je možné si kurz objednat za plnou cenu 11 990 Kč
(bez ŠKOLY IN IN, ta je aktuálně samostatně neprodejná)

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Pozn.: po kliknutí na tlačítko "Objednat" se dostaneš na stránku s objednávkovým formulářem! Po vyplnění objednávkového formuláře a zaplacení objednávky dostaneš přístup do kurzu v den zahájení. Na cenu kurzu poskytuji garanci vrácení peněz tak, jak je uvedena v textu této pozvánkové stránky!

Co říkají o kurzu absolventi

Proč absolvovat kurz HNB VIP TRADER, jak kurz hodnotí absolventi
a co zásadního jim absolvování kurzu přineslo?

Kurz jsem absolvoval tuším v roce 2016, a těžím z těchto materiálů doteď a i se ke kurzu průběžně vracím, hlavně k tématům o technické analýze. Kurz je velmi obsahově našlapaný a dobře logicky poskládaný že i úplný začátečník se během pár týdnů dobře orientuje.
Radek Č., absolvent kurzu HNB
Absolvoval jsem poslední verzi kurzu Hrajeme si na burze. Velmi oceňuji pravidlo 80/20 a to nejen na burze, ale i v praktickém životě. Jsem vděčný, že právě tímto způsobem je kurz pojat, neboť nemám v úmyslu se učit něco, co nepotřebuji a nechci se nechat zahltit nepravdivými informacemi, které kolují různě na internetu. Kurz mi ve zhuštěné formě přinesl všechno to, co jsem se potřeboval dozvědět o burze, obchodování, SAO atd.
Radek P., absolvent kurzu HNB
Kurz HNB jsem absolvoval dvakrát a i dnes se k němu vracím. Přinesl mi náhled na burzu jako takovou a naučil mne bezpečně obchodovat. Kurz doporučuji všem, kteří to s burzou myslí vážně.
Jan P., absolvent kurzu HNB, člen TEK, odběratel WS
HNB je rozhodně zcela zásadní. Alespoň pro mne určitě! Nálev informací, jejich obsah a síla, kterou je nutno zkousnout je enormní. Mít přístup k těmto informacím je opravdu užitečné, protože se k nim člověk může vracet a i po několikáté nalézt nové a inspirativní AHAAA informace.
Michal S., absolvent kurzu HNB, člen TEK

"Poté, co jsem zakoupil a absolvoval kurz HNB jsem zjistil, že je možné s burzou i vydělávat."

Toto jsou zásadní důvody, proč využít akci ihned!

Vezmi prosím na vědomí, tyto podmínky jsou dočasné a během krátké doby je zruším!

Důkladně zvaž výhodné podmínky této mimořádné nabídky:

 • Původní cena kompletní nabídky je 17 990 korun, pouze dnes to máš o 2/3 výhodněji!
 • Součástí kurzu je nadstandardní VIP podpora a servis, kurz máte k dispozici trvale! Tato možnost je naposled!

A ještě pár důležitých okolností ke zvážení

Ano, je to tak. Právě dnes máš TOP podmínky za to, že uděláš rozhodnutí a jsi právě na této stránce! Na delší dobu opravdu naposledy! 

Řešíš cenu a podmínky nebo slevy? Na burze lze během pár minut vydělat tolik peněz, že stát někde ve frontě na slevu se prostě nevyplatí. Raději se staráme o svoje peníze! Navíc, když si vezmeš, že tento kurz stojí v zásadě pouhých 200–250 pips cenového pohybu jednoho aktiva na burze a lze na něj vydělat za pár minut... Nebo že za směšnou cenu získáš čas, efektivní zkratku...

Pokud ohodnotíme cenu práce na 250 až 500 korun na hodinu, odpovídá cena kurzu 12 až 24 hodinám lidské práce. Nikdo nedá ani za 100 x větší čas podobné know-how dohromady. Zde jej máš za hubičku na stříbrném podnose! 

Kolik stojí Tvoje hodina experimentování a hledání? Tento kurz stojí jako pár hodin kvalifikované práce... To je za hubičku, oproti tomu hledat a učit se něco stovky hodin... Ale jistě počítat umíš! Tak jdi na to a podívej se na nabídku, která je zde. Je jen na chvíli...

Další 3 důvody, proč  
využít tuto nabídku již dnes!

 • 1
  Dáš si šanci a příležitost!
  Podnikání na burze není pro každého. Na jedné straně jde o technicky a technologicky nejjednodušší podnikání na světě. Na druhé straně má svoje úskalí a rizika. Je dobré naučit se tyto základy a získat zkratku!
 • 2
  Naučíš se podnikání na burze bez rizika!
  Náš kurz se jmenuje Hrajeme si na burze. Ujišťuji Tě ale, že se nejedná o nějakou hru. To slovo "hrajeme si" znamená, že toto podnikání Tě naučíme na demo platformě, která z 90 % simuluje podmínky reálných trhů a připravíme Tě důkladně na live trading a podnikání s penězi. Měníme postupně hru na burze ve hru profesionální a následně v podnikání. A to vše bez rizika ztráty peněz i času!
 • 3
  Získáš kompetence a prověříš schopnosti!
  Absolvováním kurzu získáváš dovednosti a kompetence burzovního obchodníka a spekulanta. Cílem je ale kvalifikované řízení peněz, kapitálu a podnikání na burze. V průběhu kurzu potrénuješ mysl na peníze, prověříš si svoje schopnosti a zjistíš, kde jsou Tvoje limity, nebo příležitosti. Získáš skvělé základy a zkratku, o které si ostatní mohou nechat pouze zdát!

TUTO INDIVIDUÁLNÍ NABÍDKU PRO TEBE BUDU DRŽET POUZE:

Máš mé slovo na kvalitní a informačně nabitý obsah, pokud ale...

...bezprostředně po 3. části kurzu zjistíš, že dané informace nejsou pro Tebe a nepřinášejí Ti žádnou hodnotu, obratem Ti vrátím peníze. Tuto garanci je třeba využít před zveřejněním 4. části kurzu, a to písemnou formou na adresu společnosti nebo e-mailem.

Chci v kurzu pouze opravdové zájemce! Děkuji za pochopení. Pochopím, když se dobrovolně připravíš o TOP finanční páku pro realizaci záměrů...

Je to Tvoje jediná příležitost bez rizika nakouknout dovnitř kurzu, vidět obsahy jednotlivých lekcí, načerpat znalosti z videí, audio nahrávek a textů, které máš ke stažení za takto výhodných podmínek. Praktické dovednosti si osvojíš pomocí technických videí, kde krok po kroku vše vysvětlujeme a ukazujeme.

Jirka Mazur

Podnikatel, burzovní obchodník, lektor a autor úspěšného kurzu Hrajeme si na burze s více než 2000 účastníky.

Zde je 9 klíčových důvodů, proč bys do toho měl jít:


CO ZÍSKÁŠ DÁLE?
9 klíčových důvodů, proč bys do toho měl jít!

 • 1
  Dostaneš opravdu dobré základy!

  Již během 4 částí zjistíš, jak burzy fungují a kde pro Tebe vznikají ziskové příležitosti pro řízení peněz. Naučíš se pracovat s online obchodní platformou a zjistíš, která aktiva jsou pro spekulace na burze nejlepší.

 • 2
  Identifikace ziskových situací.

  Již v páté části položíme základy pro to, naučit se na burze a v grafech lépe orientovat a začneme od píky – základy fundamentální a technické analýzy. Postupně se s propracujeme k tomu nejlepšímu a nejjednoduššímu – k naší Situační Analýze Online, v rámci které Tě za málo času naučíme z trhu získávat hodně důležitých informací!

 • 3
  Obchodujeme bezpečně!

  Otevírat či zavírat pozice na burze, nahánět čísla a příležitosti jako zajíce, to se rychle naučí každý z vás. Ale udělat ze spekulací na burze trvale ziskové a bezpečné podnikání, to si vyžaduje jisté postupy a myšlení. Začneme tou bezpečností a tím, jak mít rizika z obchodování na burze pod kontrolou! Navazujeme zde na konkrétní zkušenosti naše i tisícovky kolegů a klientů.

 • 4
  Obchodujeme ziskově!

  Na burze řešíme pouze dvě možnosti, cena aktiv může pouze růst, nebo klesat. Otevíráme pozice a chceme vydělávat co nejvíce peněz. Podle nátury jsou někteří obchodníci opatrní a postupně si ubírají kapitál na špatně stanovených Stop-lossech. Jiní jsou lační po zisku a prostě dělají chyby – neberou zisk tehdy, když je a tápou v rozhodování... Zkrátka, i ziskové obchodování má svoje tajemství, o kterých je dobré vědět!

 • 5
  Prémiové video...

  Spíše bych měl napsat – TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ NA ZÁVĚR! Nejdůležitější znalosti a dovednosti, které Tě dovedou mezi 10 % vítězů! Rozdíly mezi Demo a Live tradingem. Jak na profesionální Demo trading. Návyky pro úspěšné investování... Plus moje 3 extra tipy pro vás! Lekce nabušená návody a doporučeními, bez kterých raději burzu ani nezkoušej!

 • 6
  Obsah kurzu VIP Trader navíc:

  Kurz pokračuje skvělou sérií obsahu, ve které dostaneš základy technické a fundamentální analýzy a naučíš se rozumět grafům jednoduše, bez složitostí a také přehledně. Přidáváme svoje know-how Situační Analýzu Online i to, jak děláme naše WinSignals – obchodní predikce s úspěšností 75–90 %. Naučíme Tě to!

 • 7
  Z hraní na burze přejdeme na podnikání!

  Hrajeme si na burze – tento přístup je zejména o tom učit se bez rizika. Ale mám na mysli samozřejmě hru s návyky a přístupem profesionálů. Během kurzu zjistíš, jak postupně přeměnit hru v chytré podnikání s penězi.

 • 8
  Plus dnešní ceny, které budou v uptrendu...
  ...a prostě se již opakovat nebudou! Jde o příliš mnoho kvalitního obsahu na to, abychom drželi ceny tak nízko!
 • 9
  Plus BONUSY, které jsou pouze teď!
  Plus dnešní superbonus ŠKOLA INTELIGENTNÍHO INVESTORA přidává Tvému rozhodnutí smysl. Získáš za cenu na zkoušku to, za co jiní zaplatí za plnou cenu plus navíc to, na co ostatní nemají nárok!

Jaké je Tvé rozhodnutí pro vybranou variantu objednávky?

Pokud ano, vyber si a pokračuj!

Máš čas ještě:

Opravdu ještě potřebuješ
více informací ke kurzům?

TADY JSOU:

 • 1
  Lepší a v novém formátu ⇒ nový formát & větší rozsah & nejlepší servis!
 • 2
  Výhodnější podmínky ⇒ levnější & více muziky za méně peněz!
 • 3
  Získáš více ⇒ základy burzovních spekulací, Situační Analýzy Online i tvorby a práce s WinSignals!
 • 4
  Můžeš se připojit do privilegované VIP skupiny PNB Tajného Expertního Klubu na Facebooku, funguje přes 5 let a je zde akce každý den!

A to vše BEZ RIZIKA, BEZ KAPITÁLOVÝCH INVESTIC

 a formou akční HRY v podmínkách reálných trhů!

Vezmi prosím na vědomí, že v tomto kurzu si hrajeme. Hrajeme si, abychom se něco naučili. Hrajeme si profesionálně, podle určitých pravidel, která jsou naháněčům na burzu neznámá. Oni totiž chtějí naše peníze. My chceme vydělávat to, co se v tom gigantickém penězovodu světových burz nachází. To je zatracený rozdíl.

Postupně měníme hru na burze ve hru profesionální a následně v podnikání. Připoj se!

Přijdeš na jednu úžasnou věc:

Pochopíš těch pár věcí, které Ti řeknu, uděláš to, co uvidíš na videích a vyzkoušíš si vše bez rizika formou hry v podmínkách reálných trhů, zjistíš, jak se věci mají.

A navíc přidám vše, na co jsme přišli spolu se stovkami mých klientů v praxi za posledních 14 let. Jednoduše a srozumitelně.

Podívej se na video, ve kterém
povím více o průběhu kurzu:

Když jsme uvedli pro veřejnost verzi kurzu VIP Trader, psali nám zájemci o vstup do něj ještě týdny a měsíce po uzavření vstupu. Pro ně i pro další zájemce jsem natočil následující video o tom, jak to vypadá uvnitř kurzu. Pokud si myslíš že se Ti to hodí pro vaše rozhodování, koukni se na něj. Myslím, že 17 minut videa o obsahu toho, do čeho hodláš investovat nejen peníze, ale i čas a energii. Předám Ti ty potřebné informace.

Jenom dodávám, že celý tento obsah máš následně trvale k dispozici a můžeš se k němu kdykoliv vracet! Verzi kurzu HNB VIP TRADER jsme inovovali, rozšířili, přidali jsme texty i videa do nejnovější verze 2020.

Jirka Mazur

Pozn.: Toto video bylo natočeno k původnímu kurzu. Nyní nabízíme zcela novou a obsáhlejší verzi, která je dostupná spolu s dalším VIP servisem.

Jak to nově vypadá v členské sekci informacemi nabitého kurzu HNB VIP TRADER?

Jak to vypadá ve VIP Facebook
skupině PNB Tajný Expertní Klub?

PŘEČTI SI NÍŽE, PROČ PREZENTUJEME PODNIKÁNÍ NA BURZE JAKO

TAJNÝ EXPERTNÍ BYZNYS

MĚNÍME POSTUPNĚ HRU NA BURZE V CHYTRÉ PODNIKÁNÍ!

Pouze DNES za podmínek, které jsou absolutně
utajeny pro širší veřejnost, můžete získat návod na svůj Tajný Expertní Byznys

Proč pro Tebe máme naše nejlepší know-how, díky kterému se drží na burze většina našich klientů, zatímco běžně jich 90 % neuspěje?
Proč je burza tajný expertní podnik a jak získat návod pro cestu investora k životu plnému peněz, adrenalinu i vášně?

Proč je podnikání na burze něco jako
TAJNÝ EXPERTNÍ BYZNYS

LEHCE MIMO SYSTÉM?

Když jsem kolem roku 2000 začal studovat příležitost vydělávání peněz na burze, hledal jsem oficiální informace a návody všude možně. Moc jich k dispozici nebylo. Burza mě celkem pohltila. Fascinovala mě příležitost pro technicky a technologicky nejsnadnější podnikání, jaké je k dispozici. Čistá práce s penězi. Žádní zaměstnanci, žádný marketing, logistika, neplatiči, účetnictví, úředníci. Bylo a je to podnikání, kdy nebylo najednou zapotřebí téměř nic z toho, co jsem řešil 10 let v klasickém podnikání, ve kterém jsem protočil stovky miliónů korun ročně, aby na konci zbylo relativně málo.

Co jsem zjistil během prvních pár let podnikání na burze?

V prvé řadě to, že věci se mají jinak, než jak uváděly oficiální zdroje, literatura, weby, média. Jejich podstatou byla a je jistá manipulace – nahnat lidi na trhy a dostat z nich peníze.

Na druhé straně bylo jasné, že existují úspěšné postupy těch, kteří ty peníze z obchodování a spekulací získávají. Ty postupy ale byly a povětšinou jsou tajné. Nebo se prostě o nich nepíše. Možná i proto, že jsou místy tak jednoduché, že by to pro hledače složitých a sofistikovaných postupů bylo až nezajímavé.

Ano, burza je pouze o dvou možnostech. Ceny na burze mohou pouze klesat, nebo růst. Stačí být na té správné straně trhu a můžeš vydělávat tím nejjednodušším způsobem, který si umíš představit. Také ovšem musíš z hlavy vypustit všemožné složité metody, strategie a postupy, kterými nejrůznější školitelé zahlcují davy, aby byli zajímaví. 

Tajné okolnosti

Od začátku mě fascinovaly jisté tajné okolnosti kolem burzy. K tomu podnikání nepotřebuješ žádná povolení, kvalifikaci, razítka, vyjádření kohokoliv. Jen peníze a odvahu. Někdy stačí jen to druhé. Protože když ukážeš, že to umíš, peníze si k Tobě cestu jednoduše najdou.

Povolání spekulant je tajné. Stěží jej budeme chtít uvádět do dotazníků úředníkům, nebo si jej dávat na vizitku. Co vyděláme, je naše. Jak to uděláme, je naše věc. Jak to zdaníme a užijeme, je naše chytrost. Daňový systém je ke spekulantům přívětivý. S výdělky na burze se můžeme pohybovat s výsledným zdaněním zisků do 15 %, nebo klidně i méně či s nulou. Ale to je jiná kapitola... 

Vše, co v tomto podnikání děláme, jsou tajné okolnosti. Stěží kolem sebe najdeme více lidí, se kterými bychom se mohli o těchto tajných okolnostech svého podnikání pobavit. Toto byla těžká okolnost v počátcích mého podnikání. Dnes má naše tajná komunita stovky lidí, se kterými můžete sdílet vše kolem burzy. Jen se mezi ně musíš dostat. Jak? Jednoduše, přes náš kurz...

Umění expertů na burze bývá pro 99 % lidí běžně nedostupné!

Umění spekulací ve stylu vsaď na výhru, seber peníze a uteč. Tajné způsoby, jak a proč se zabývat burzou, obchodováním, řízením vlastních peněz jinak, než jak si lidé myslí. Tajný expert – obchodník zná taktiku.

Ví, kdy jít do akce, ví, jak zvítězit, zná metody pro řízení peněz, umí používat malé úsilí pro dosahování velkých výsledků. Vše je tajné...

...Tajný expertní byznys v tomto pojetí je o svobodě, o vlastních vizích a postupech a o odvaze přijmout odměnu nebo ztrátu za vlastní akci. Abys přežil, musíš vědět, jak více bitev vyhrát a méně ztrácet..." Říkal Mitch A.V.

Uvědomil jsem si, že jsem zásady TAJNÉHO EXPERTNÍHO BYZNYSU postupně nasunul do svého programu HNB VIP TRADER! Nyní máš na dosah jeho nejnovější verzi!

Tajné postupy, jiné přístupy, rozhodování jinak a jistým způsobem...

Výsledek? Úspěšnost v akcích 70-90 %, skvělá jízda. Naše Situační Analýza Online, chytré rozhodovací postupy, zásady pro bezpečné a ziskové obchodování. Legálně si uloupit peníze ve finanční džungli a užít si je. Ale vše v utajení, lehce mimo SYSTÉM!

Skvělý utajený život mimo systém s příznivým zdaněním 0-15 % (o tom si mohou ostatní nechat jen zdát), život v cash-flow, svoboda, tajná volba...

 • Ano, burza je technicky a technologicky nejjednodušší podnikání na světě.
 • Ale má svoje zákonitosti, pravidla, příležitosti i slepé cesty a potenciál prohraných bitev. 
 • Ano, je to ve skutečnosti náročný byznys. Naštěstí známe řešení, máte 15 let zkušeností a ty jsou na cestě k tobě!

TAJNÝ EXPERTNÍ BYZNYS JE PODNIKÁNÍ LEHCE MIMO SYSTÉM

Nepotřebujeme žádná povolení, papíry, razítka. Jen chuť a odvahu. Je to tajný byznys – pouze my víme, co děláme a jak. Pro naše okolí i úředníka systému může být tato informace legálně zcela utajena. Naše peníze proudí po tajných stezkách, o kterých rozhodujeme pouze my!

Je to svobodné podnikání, ve kterém je opravdu dobré vědět, co a kdo je na pozadí.

Tajný expertní byznys – to je výpad, akce, sebrat peníze a zmizet... Rychlá akce!

Tajný expertní byznys – to jsou postupy pouze pro zasvěcené!

Návody pro úspěch jsou tajné!

Nevěř knihám, médiím, burzovním naháněčům, ani nikomu, kdo říká – dám ti fungující systém, povedu tě za ruku, následuj mě... Je to téměř vždy cesta k prohrané válce. Tvoje peníze prostě získá někdo jiný! To je smysl hry na finančních trzích, kterou s námi hrají...

Za jistých okolností tomu tak ale nemusí být. Přijmeš-li za své jisté zásady guerillového podnikatele na burze a budete-li jisté věci dělat jistým způsobem ve správný čas, vaše snažení se může přetavit v úspěch.

A O TO PŘECE JDE!

Chceš, abych se s tebou podělil o návody, které jsou tajné?

Nikdy je nezveřejním mimo svůj TOP kurz o burze!

Nikdy je nepředám nikomu, kdo TO opravdu až tak nechce...


Pouze dnes pro Tebe mám, časově omezenou nabídku, která je o 50 % výhodnější než jindy. Není na co čekat!


TUTO NABÍDKU MÁŠ K DISPOZICI UŽ JEN:

OTÁZKA

Víš, co udělá chytrý spekulant,
když jsou ceny na dně?

ODPOVĚĎ

Přece nakupuje...!